Till PC1616 larmcentral finns det en rad olika tillbehör för att bygga ut larmsystemet. Med PC1616 har du unika möjligheter att bygga ut larmsystemet trådlöst och trådbundet om du ansluter en RFK5500-868 Knappsats LCD med radiomottagare till centralapparaten. Knappsatsen ingår som standard i alla våra PC1616 larmpaket.

PC1616 Tillbehör

underkategorier