Samtliga bilder och texter på larmhem.se är skyddade enligt lag om upphovsrätt och får ej kopieras utan skriftligt tillstånd från International Trading (450913-XXX). Om vi upptäcker att någon kopierat, eller använt texter/bilder kommer vi omgående vidta åtgärder. Ärendet kommer lämnas till vårt juridiska ombud där en stämningsansökan kommer att lämnas in.